pl

Pro Spin Series‎

3 października
P4‎
Vladimir Kucherenko‎Oleg Mozgovenko‎
3 3
8 11
9 11
12 10
11 8
11 9
8 11
8 7
P2‎
Sergey Gubanov‎Leonid Pankov‎
1 0
11 8
6 6
P1‎
Andrey Dlugokanskiy‎Evgeny Proskurin‎
0 0
0 0