pl

Masters‎

3 października
P4‎
Aleksiej Nowik‎Ivan Pishcheiko‎
2 2
8 11
11 9
11 8
9 11
0 1
P4‎
Artem Yakovlev‎Nikolay Slastihin‎
2 3
7 11
9 11
11 6
13 11
6 11
P4‎
Alexander Soldatenko‎Stanislav Kotikov‎
1 2
14 16
11 6
10 12
7 8
P3‎
Dmitriy Smirnov‎Aleksandr Volkov‎
0 2
9 11
9 11
7 10
P4‎
Maxim Schinov‎Alexander Oleksyuk‎
2 1
7 11
11 9
13 11
0 0
P3‎
Denis Shpadaruk‎Andrey Sirozh‎
1 1
6 11
11 7
8 7
P4‎
Lukasz Tkaczyk‎Pawel Galecki‎
1 3
11 6
6 11
8 11
8 11
0 0
P1‎
Nabijon Gafurov‎Jasur Hudayberdiev‎
0 0
2 1
P4‎
Dmitry Mikhalchuk‎Matvey Golovko‎
1 2
3 11
11 6
7 11
0 0
P1‎
Pawel Wojciechowski‎Krzysztof Wasielewski‎
0 0
0 0